Özellikler

Belirli özellikleri gösteren birkaç örnek.