Haklı Düzen

Klasörlere uygulanan haklı mizanpaj yönteminin temel bir örneği.